Eurocash Franczyza Sp. z o.o.

Eurocash Franczyza Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

  • Osoba kontaktowe: b.d.
  • Telefon: 662774477
  • E-mail: ekspansja.delikatesy@eurocash.com.pl
  • WWW: http://www.delikatesy.pl

Grupa Eurocash jest jedną z największych w Polsce grup pod względem wartości sprzedaży oraz liczby placówek zajmujących się dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (szybkozbywalne towary konsumpcyjne – produkty FMCG).

Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje swoją działalność na hurtowej dystrybucji towarów do klientów ze wszystkich istotnych segmentów tradycyjnego rynku hurtowego, w szczególności dla tradycyjnych sklepów detalicznych w całej Polsce oraz do segmentu stacji benzynowych oraz sieci restauracji i hoteli.

W swojej działalności Grupa Eurocash wykorzystuje szereg formatów dystrybucji, które przede wszystkim obejmują: • Hurtownie Cash & Carry – ogólnopolską sieć dyskontowych hurtowni typu Cash & Carry pod marką „Eurocash Cash & Carry”, w ramach której funkcjonuje program lojalnościowy dla sklepów sieci „abc”;

• Delikatesy Centrum – system franczyzowy dla sklepów detalicznych pod marką „Delikatesy Centrum” oraz także pod markami IGA oraz Zielony Kłos;

• KDWT – aktywną dystrybucję wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych za pośrednictwem KDWT;

• Eurocash Dystrybucja – zaopatrzenie dla sieci restauracji, hoteli i stacji benzynowych w ramach Eurocash Dystrybucja, Eurocash Gastronomia oraz spółki Pol Cater sp. z o.o., oraz

• Spółki Premium Distributors – hurtową dystrybucję na terenie całej Polski napojów alkoholowych za pośrednictwem Spółek Premium Distributors.

Poza wskazaną powyżej działalnością podstawową, Grupa Eurocash dystrybuuje również elektroniczne usługi finansowe poprzez sieć około 4,2 tys. (na dzień 31 grudnia 2011 r.) terminali znajdujących się w sklepach na terenie całego kraju poprzez PayUp, który oferuje między innymi doładowania telefonów komórkowych, płatności rachunków i akceptację kart płatniczych. Działalność Grupy Eurocash koncentruje się na obszarze Polski. Ponadto, w związku z przejęciem w dniu 21 grudnia 2011 r.

Grupy Dystrybucyjnej Tradis, Grupa Eurocash stała się wiodącym pod względem wartości sprzedaży aktywnym dystrybutorem artykułów żywnościowych i napojów do niezależnych sklepów detalicznych w Polsce. W skład Grupy Dystrybucyjnej Tradis wchodzą:

– Spółki prowadzące aktywną dystrybucję FMCG (Tradis sp. z o.o., DEF sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o.) – dalej „spółki dystrybucyjne Tradis”, oraz

– Spółki organizujące i wspierające sieci franczyzowe i partnerskie sklepów detalicznych: Detal Koncept sp. z o.o., Euro Sklep S.A., Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Gama Serwis sp. z o.o., Lewiatan Holding S.A., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Drogerie Koliber sp. z o.o. – dalej „spółki franczyzowe Tradis”

Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły w 2011 r. 9.980,60 mln zł, EBITDA kształtowała się na poziomie 265,76 mln zł, a zysk netto na poziomie 134,39 mln zł. Natomiast za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 7.791,76 mln zł, EBITDA w wysokości 230,71 mln zł, a zysk netto w wysokości 128,45 mln zł.

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

KATALOG FRANCZYZ
Logo
Rejestracja Nowego Użytkownika